Gå til sidens hovedinnhold

Nå snubler de med vaksinene

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.


Sist onsdag kom regjeringen med beskjed om omprioritering av en del vaksiner fra uke 23, det vil si tidlig i juni. Ikke uventet vil regjeringen sende flere vaksiner til Oslo og omland. Der har de slitt med vedvarende smittepress over tid, og en viss omfordeling burde ikke komme uventet på noen. Likevel er det noe som skjærer seg.

Ifølge VG leverte Folkehelseinstituttet sin anbefaling om å prioritere steder med mye smitte 26. april. Først i forrige uke tok regjeringen sin avgjørelse. I mellomtida er mye endret. For eksempel er det til dels andre kommuner som sliter med store utbrudd nå enn det var da FHI kom med sine anbefalinger.Det virker som om noe nå glipper for regjeringen

Regjeringen har tatt time out for å komme med en ny avgjørelse om hvilke kommuner som skal inn eller ut av nye skjevfordelingslistene. Mens vi venter, endrer situasjonen seg igjen, og det virker som om noe nå glipper for regjeringen.

Da FHI leverte sin anbefaling i slutten av mai, var beskjeden at det hastet dersom skjevfordeling skal ha en effekt. For hver dag som går, synker effekten av skjevfordeling. Trolig er vi snart der at å følge opprinnelig plan er like effektiv som å endre på fordelingen.

Det har vært lite uro rundt regjeringens prioritering av utsatte særlig risikoutsatte grupper, som eldre og mennesker med underliggende sykdom. Å først gi beskyttelse til de mest sårbare, er et politisk valg. Når et helt samfunn stiller seg bak en slik prioritering, er det uttrykk for en god kvalitet ved det norske samfunnet. Samtidig har disse prioriteringene gitt forutsigbarhet.

Også forutsigbarhet er en del av smitteforsvaret. Det gir følelse av trygghet å kunne tenke litt langsiktig. En viss sikkerhet for når vaksinene når nye grupper, bidrar til økt forståelse for de strenge reguleringer mange oss av levd under i månedene som har gått siden mars i fjor. Nå framstår regjeringen som usikker. Det er ikke bra for tilliten til smittevernarbeidet.