Brått gikk Norge fra koronadvale til full fest. I Lillehammer-regionen er kalenderen allerede full igjen av større kultur- og sportsarrangementer. For serveringsbransjen, kultur- og reiselivet og arrangører betyr det nye muligheter og mange besøkende. Etter snart to år i dvale innebærer det også uvisshet og spenning.

En arrangementsregion er helt avhengig av ansatte for å få hjulene til å gå rundt. Men både i Gudbrandsdalen og ellers i landet er det et stort og akutt behov for flere ansatte i reiselivsnæringen. Ifølge Statistisk sentralbyrå er det faktisk rekordmange ledige stillinger i Norge. Det mangler kokker, renholdere, servitører, bartendere og hotellarbeidere.

I 2019 fantes det 2 prosent ledige stillinger innen overnattings- og serveringsbransjen. I andre kvartal 2021 finnes det hele 8 prosent ledige stillinger. Når fire ganger så mange stillinger er ledige, selv etter at bedrifter har stengt døra for godt, er det grunn til å spørre hvorfor. Pandemien har vist hvor avhengig vi er av utenlandsk arbeidskraft og hvor sårbare det gjør reiselivet. Ifølge den nye reiselivsstrategien til Innovasjon Norge skal antallet reiselivsrelaterte jobber økes med 25 prosent innen 2030. Skal dagens unge søke på stillingene må myndighetene, næringslivet, fagforeningene, kommunene, fylkene og destinasjonsselskapene samarbeide om grep som øker rekrutteringen.

Nord-Gudbrandsdal videregående skule tar et krafttak for å friste ungdom til utdanning innen mat- og reiselivsbransjen. Det er bra. Reiselivet er svært viktig for Gudbrandsdalen.

Det må jobbes langsiktig, samtidig kan innbyggerne også bidra til at dagens arrangementer blir vellykka ved å møte til dugnad og stille opp for å heie. Nå er det på nytt tid for å vise at gudbrandsdølene er gode på arrangement.