Den 60 år gamle brua skal forsterkes, og landkarene skal repareres. Derfor vil brua bli stengt for all trafikk og fotgjengere fra og med mandag 14. februar. Dette opplyser Innlandet fylkeskommune i en pressemelding onsdag.

Arbeidet startet i midten av januar, og brua skal forsterkes slik at den tåler kjøretøy med en vekt på inntil 60 tonn totalvekt og ti tonns akseltrykk. Brua er viktig for tømmertransporten i området.

Fylkeskommunen har fått tilskudd på 2,7 millioner kroner for å ruste opp brua, og stålbjelkene på det lengste spennet på brua er blant noe som skal forsterkes.

«Dette er omfattende arbeid og brua har vært stengt for biltrafikk siden arbeidet begynte», heter det i pressemeldingen.

Entreprenøren skal grave ut masser og forankre det i fjell, 15-20 meter under vegoverflaten. Sammen med reparasjonene på brua og enkelte trafikksikkerhetstiltak, vil arbeidet koste rundt 5,5 millioner kroner.

Arbeidet er ventet å være ferdig rundt 13. april. For bilistene vil det bli skiltet omkjøring på gamle E6 og på baksidevegen mellom Sjoa og Kvam mens arbeidet foregår.