Fra og med mandag 4. juli 2022 stenger testsenteret for koronavirus på Lillehammer.

Helsedirektoratet har gjort det klart at det ikke lenger er en forventning til landets kommuner om å tilby testing.

Det har i det siste vært lav etterspørsel på Lillehammer, men kommunen vil likevel kunne åpne tilbudet igjen på kort varsel dersom det skulle bli aktuelt.

Ikke lenger anbefalt

Rådet om å være hjemme i 4 døgn etter positiv test ble opphevet av Regjeringen 5. april, og ble erstattet med råd om å være hjemme når man føler seg syk.

Man kan fortsatt teste seg for covid-19, men det er ikke lenger en generell anbefaling. Det vil fortsatt være selvtester tilgjengelig og mange teststasjoner vil fortsatt bestå inntil videre dersom du ønsker eller har behov for en test.

Dersom du er syk og oppsøker lege, vil legen din vurdere hvilke videre undersøkelser som skal utføres.