Nå tømmes den nye fylkeskommunen for verdier: – Taperne blir skole og samferdsel, sier Even Aleksander Hagen

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen - betenkt over hvordan situasjonen tegner til å bli i Innlandet fylkeskommue.

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen - betenkt over hvordan situasjonen tegner til å bli i Innlandet fylkeskommue. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Før Innlandet fylkeskommune ser dagens lys ved nyttår, vil trolig både Hedmark og Oppland sørge for å hente ut millionverdier for å tilgodese sine respektive kommuner.

DEL

Det som et resultatet av de havarerte forhandlingene om Eidsiva-aksjene torsdag.

Tømmer fondene

– En sterkt beklagelig utvikling. Gjennom dette risikerer vi å sitte tilbake med en sterkt svekket fylkeskommune, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen i Oppland.

Han antyder at Oppland fylkeskommunen vil vurdere om de skal tømme fondene sine for å tilgodese egne kommuner før de går i ekteskap med Hedmark. Dette som svar på den uretten han mener nabofylket målbærer om dagen.

På bristepunktet

Samarbeidsklimaet mellom fylkene er med andre ord på bristepunktet etter at forhandlingene om fordeling av den enorme Eidsiva-formuen havarerte torsdag.

Siden før nyttår har delegasjoner fra henholdsvis Hedmark og Oppland fylkeskommuner sittet i forhandlinger for å løse floken med hensyn til eierskapet i kraftgiganten Eidsiva.

De har ikke kommet i mål.

Ulikt eierskap

Eidsiva Energi er innlandets energiselskap. Det eies av 27 kommuner og to fylkeskommuner.

Utfordringen i forbindelse med etableringen av den nye fylkeskommunen er at Hedmark sitter på nær 22 prosent av aksjene i selskapet mens Oppland har litt over ni prosent.

Eidsiva representerer den største offentlige formuen i innlandet, med en verdi i størrelsesorden 15 milliarder kroner

Det har, etter Opplands syn, gjort forhandlingene særdeles krevende at Hedmark også i et felles iinnland ønsker å tilgodese sine kommuner eksklusivt.

Likhetsprinsippet

Fra Oppland sin side er utgangspunktet at de to fylkeskommunene må gå sammen og ta med seg alle sine verdier inn i den nye enheten.

Dette for å gjøre den mest mulig robust.

Oppland ønsker å legge til grunn det de betegner som et likhetsprinsipp, ved at hele inntekts og formuesporteføljen fra de to fylkeskommunene må bli med over i den nye.

Det ønsker ikke Hedmark. I 15 år framover vil de at kommuner som tidligere lå i Hedmark skal tilgodesees spesielt gjennom avkastning på Hedmarks kraftaksjer.

Pengedryss i egne kommuner

I en pressekonferanse som Hedmark fylkeskommune holdt i går, gjorde fylkesråd Thomas Breen rede for at de allerede har bestemt seg og at saken kommer opp i neste fylkesting.

Uavhengig av hva Oppland tenker, kommer Hedmark til å legge til grunn at Hedmark fylkeskommune ikke skal ta med seg en større andel av Eidsiva-formuen inn i Innlandet fylkeskommune enn den Oppland fylkeskommune har.

Resten av formuen, anslagsvis 1,5 milliarder kroner, ønsker de å salte ned i et eget holdingselskap som skal øremerkes utvikling i Hedmarkskommunene i åra framover.

I sum vil dette gi hedmarkskommunene tilgang til en årlig pengestrøm på anslagsvis 17–20 millioner kroner i det nye Innlandet. Tanken er at hedmarkskommunene skal få tilført midler til infrastruktur og digitalisering.

– Tvangssituasjon

Fra Opplands side har det ikke vært planer om tilsvarende uttak av verdier i egen fylkeskommune.

Ikke før bruddet var et faktum torsdag.

Nå har fylkesordfører Even Aleksander Hagen kommet på andre tanker.

– Når Hedmark velger å løfte ut over halvparten av sin formue i Eidisva før vi går sammen til en felles fylkeskommune, så må vi vurdere om vi skal gjøre noe tilsvarende, sier Hagen. Det må blir tema når fylkespolitikerne samles, sier han.

Har advart

Hagen har hele vegen på det sterkeste advart mot å gå den vegen Hedmark nå har bestemt seg for.

Argumentet hans er likhetsprinsippet. Et annet forhold er at dersom man skal sammenholde de to fylkeskommunenes verdier, så sitter eksempelvis Oppland på anleggsmidler verdt 5,1 milliarder mens tilsvarende tall for Hedmark er 3,7 milliarder.

Videre har Oppland gjennom flere år hatt særlig satsing på investeringer og vedlikehold av fylkesvegene i eget fylke. Fylkesveginvesteringene blir ikke ført som formue i fylkeskommunens balanseregnskap og inngår derfor ikke i formuen. Men de reelle verdiene er absolutt til stede, sier han.

200 millioner på fond

GD har ikke hatt mulighet for å hente ut tall over hvor store frie fondsavsetninger som ligger i Oppland fylkeskommune. Men det er et faktum at fylkeskommunen ligger an til å få et overskudd i størrelsesorden 60 millioner kroner i 2018 og at de har anslagsvis 200–250 millioner kroner fondsmidler som kan hentes ut før de går i ekteskap med naboen i sør.

– Jeg ønsker ikke å være mer konkret på dette enn at det vil bli vurdert. Dersom Hedmark gjør alvor av sine disposisjoner, må vi vurdere å gjøre det samme og akseptere at dette vil gå ut over det tjenestetilbudet vi i fellesskap skal gi våre innbyggere i åra framover, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen.

GD fikk ikke kontakt med verken fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen eller fylkesråd Aasa Gjestvang i Hedmark fylkeskommune fredag ettermiddag.Artikkeltags