Gå til sidens hovedinnhold

Nå venter mer sykehuskaos

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.


Det er uvisst hva Oppland Sp vil vedta når partiet samles til årsmøte lørdag. Partiet er splittet, og splittelsen blir enda tydeligere om vi ser Oppland og Hedmark under ett. Fylkesorganisasjonen slites av det faktum at regionale interesser ikke nødvendig vis er sammenfallende med lokale. Den lange sykehusprosessen mange av oss nå har ventet på at skulle gå mot en ende, kan i verste fall måtte starte på nytt.

Den uvissheten som har preget sykehussaken de siste ukene, måtte kanskje komme. Det var mulig å samles om hovedsykehus ved Mjøsbrua fordi alle da måtte avgi noe. Det ble umulig å samle seg om to akuttsykehus, fordi noen da får mer enn andre.

Slik havnet det regionale perspektivet i bakgrunn. Slik ble ordføreren i Gjøvik først og fremst lokalpolitiker. Nå snakker også Lillehammer-ordfører Ingunn Trosholmen (Ap) rett fra levra. Nå er løsningen fortsatt akuttsykehus i alle byer.

Det betyr at Hamar må få et nytt. Da vet vi omtrent hvor lite det blir igjen til modernisering av Elverum, Gjøvik og Lillehammer. Da vet vi at lokalmedisinske senter ikke blir noe mer enn de er i dag, og at heller ikke prehospitale tjenester får det løft folk i Innlandsbygdene trenger.

Vi vet også at med denne modellen blir Oslo fortsatt navet i Innlandets sykehusvesen. Visjonen om et komplett sykehus skrinlegges en gang for alle, og sykehusutvikling underordnes byutvikling i Mjøsområdet.

Vi venter på at helseministeren skal skjære igjennom, men ser også at Bent Høie (H) knapt kan gjøre noe som rødgrønne politikere ikke kan gjøre om dersom stortingsvalget ender med et regjeringsskifte. Det eneste vi nå vet med sikkerhet, er at nesten to tiår med utredning og prosess har endt i vingling og usikkerhet. Moderniseringen av sykehustjenestene i Innlandet er fortsatt veldig langt unna.Oslo blir fortsatt navet i Innlandets sykehusvesen