Naboene klaget: Fylkesmannen støtter Solhøgda-avgjørelse

Lillehammer kommune satte rammetillatelsen for tredje byggetrinn på Solhøgda på vent. Nå støtter Fylkesmannen i Innlandet kommunens beslutning.