Naboer bekymret for utbygging i Moelv: – Vi stiller oss svært undrende til om det er greit

Naboer til eiendommen Knausen 3 i Moelv frykter boligene som planlegges på tomten vil virke malplassert mot resten av bebyggelsen og virke negativt for området.