Naboer har klaget over bråk og støv, men det blir ett år til med transport av store mengder fyllmasse på Brøttum

Transporten av fyllmasse fra utbyggingen av E6 til tipplassen på Brøttum skal foregå enda ett år. Naboer til fyllplassen har klaget over bråk og støv, mens mange i Moelv føler seg utrygge når store lastebiler dundrer gjennom sentrum med få minutters mellomrom.