Naboer nådde fram mot Vegvesenet: – Viser at det nytter å kjempe

Rune Volden og flere grunneiere var uenig med Statens vegvesen om erstatning knyttet til den planlagte utvidelse av dagens gang- og sykkelveg langs Gudbrandsdalsvegen. Nå har de fått den erstatningen de ønsker.