– Når barna forteller hva de opplever, er det ingen voksne som har sett det de forteller

Mobbingen er mindre høylytt enn før og vanskelig å fange opp. Mobbeombudet i Oppland møter mange fortvilte barn som ikke blir trodd.