Gå til sidens hovedinnhold

Når blir grendene "uforholdsmessig dyre"?

Artikkelen er over 1 år gammel

gd mener


Arbeiderpartiet
gjør det vanskelig for seg selv. Den ene uka snakker tillitsvalgte på høyt nivå om hvordan distriktspolitikk skal gjennomsyre politikken på alle områder. Bare få dager senere forklarer nyvalgt leder av kommunestyregruppa til Lillehammer Ap hvorfor politikerne nå må diskutere barnehagene i Saksumdal og Rudsbygd: Jo, fordi de er uforholdsmessig dyre å drive.

Grendetilbudet til de minste og deres foreldre er altså ikke bare dyrt, men uforholdsmessig dyrt. Gruppeleder Merethe Kjellberg peker på personalkostnader per barn. Regneøvelsen er sikkert riktig nok, men det er gjerne i retorikken at politikken ligger. Hvor vidt dette er uforholdsmessig, avhenger av hvor viktig man mener det er at det faktisk finnes et slikt tilbud utenfor bysentrum.

Fordi ikke alle plasser er fulle, blir den kommunale kostnaden per barn høyere. Problematikken er overførbar til nær sagt alle områder. Færre brukere av en veg, betyr høyere kostnad per bruker. Et eller annet sted ligger et skjæringspunkt der den eller de som har ansvar for finansiering kommer til den konklusjon at noe blir uforholdsmessig dyrt. Tilbud avvikles, eller ansvaret overføres til andre. Faller noe, faller mer. Dette er distriktspolitisk domino.

Manglende økonomisk handlingsrom kommer til å innebære mange smertefulle valg. Et Ap som vil vinne tilbake gamle velgere blant annet ved at distriktspolitikk skal gjennomsyre alle politikkområder, må erkjenne at distriktspolitikk også handler om grender.

Debatten om grendene må nødvendig vis handle om tjenestetilbud som er dyre, fordi det er få brukere å dele kostnadene på. Det er greit å mene at barnehagekostnaden er uforholdsmessig høy. Men da mener man også at levende grender ikke er det viktigste.

Så rå og brutal er denne høstens budsjettsituasjon

Lillehammer er mer enn byen

Er det vits å bu i Saksumdal?