Når det ser slik ut, vil ikke kommuneoverlegen bade

Å bade i vann med grønnalger kan ifølge kommuneoverlege Morten Bergkåsa i Lillehammer, føre til blant annet sterk kløe i huden og allergiske reaksjoner. - Hvis vannet svelges, kan det gi kvalme, oppkast og diaré. I verste fall leverskader og pusteproblemer.