Gå til sidens hovedinnhold

Når Europa ikke er der

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi går inn i en valgkamp hvor verden ikke eksisterer, hvor Europa, vår verdensdel ikke er tema, og hvor to av de politiske partiene som ligger an til å overta, har som mål å trekke landet ytterligere ut fra den internasjonale arena. Senterpartiet og SV vil si opp EØS-avtalen.

SV vil ut av Nato. Dette er såkalte ansvarlige partier med regjeringsambisjoner i en tid da verden og Europa står overfor problemer og utfordringer som bare kan møtes gjennom forpliktende overnasjonalt samarbeid.

kan løse klimakrisa alene. Ingen kan stå imot Kinas vekst og maktbegjær alene. Ingen kan bekjempe terror, løse verdens fattigdom, overleve pandemier uten et forpliktende, overnasjonalt samarbeid. De fleste europeiske land har innsett det. Derfor har de søkt sammen i en union, en union som stadig knytter dem sterkere til hverandre og som stadig kommer styrket ut av kriser, som dens motstandere håper og spår skal bli dens undergang.

Å stå utenfor, er ikke et alternativ for nasjoner som er bevisst sin kultur, sin historie, sine verdiers opphav. Som innser at uansett nasjonal stolthet, nasjonalt særpreg og identitet, så er de som folk og nasjon et produkt av den europeiske sivilisasjon og kulturarv.. Det er Europa som har gitt dem de verdiene som gjør dem til det de er. Og det er det samme Europa som vil videreføre, utvikle og legge premissene for deres framtid.

EU er ikke bare en økonomisk og politisk union. EU er vår verdensdelens smeltedigel hvor tanker og ideer møtes, brytes og formes innenfor rammene av den samme kultur, den samme filosofi og de samme verdier som har preget oss i århundrer. Nidarosdomen er ikke et resultat av norsk byggeskikk og arkitektur. Like lite som Domkirken i Stavanger, klosterruinene på Hovedøya, Domkirkeruinene på Hamar ble bygd av nordmenn og nordmenn alene. Da Magnus Lagabøte ga Norge vår første landslov i 1274, hentet han inspirasjon og kunnskap fra romerne. Da Håkon Håkonsson ville sivilisere den norske hirdkretsen etter mønster av europeisk hoffkultur, fikk han oversatt heroisk-romantisk diktning av fransk-engelsk opphav til norrøn prosa.

Ja, vi har våre norske verdier, vår kultur, historie og tradisjoner. Men snur vi ryggen til vår verdensdel, sier vi også nei til å være med i den kontinuerlige prosessen som former og utvikler de ideer, verdier og den kultur som vil utgjøre grunnlaget for vårt land og våre barns framtid.

Uansett materiell rikdom og nasjonalt hovmod. Uten Europa er vi ingenting!

Gunnar Tore Larsen, Lillehammer