Gå til sidens hovedinnhold

Når fagmiljøet forvitrer påvirker ikke det bare de ansatte i Statens vegvesen

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.


Hos Statens vegvesen sitt regionkontor på Lillehammer står mange pulter ledige. De siste årene har en betydelig andel ansatte i etaten fått ny kontorplass hos fylkeskommunen, eller de har sluttet.

Uroen er en konsekvens av politiske vedtak. Det startet med opprettelsen av Nye Veier AS, som i 2016 fikk ansvaret for å bygge motorvegstrekninger raskere og så kostnadseffektivt som mulig.

Deretter fulgte vedtak om fylkessammenslåing og overføringen av fylkesvegadministrasjonen fra Statens vegvesen til fylkeskommunen i 2020. Totalt ble 1.850 ansatte i Staten vegvesen overført. Statlige bedrifter skal ikke vernes fra endring og modernisering, men to store endringer i løpet av kort tid får konsekvenser.

Statens vegvesen huset sterke fagmiljøer som nå forvitrer. Dette påvirker ikke bare dem som jobber med veg, det påvirker også oss som bor og ferdes rundt vegene her i landet.

For å bygge veg handler ikke bare om å bygge selve vegen. Statens vegvesen har hatt sterke fagmiljøer med spisskompetanse på alt fra bymiljø, naturvern og trafikksikkerhet. Når porteføljen til Nye Veier As øker og fagmiljøene i Statens vegvesen forvitrer, vil det påvirke hvordan framtidas veger bygges og hvordan vegene tilpasses samfunnet rundt.

Å evaluere to store samfunnsendringer bør være et naturlig steg på vegen videre, uavhengig av hvilken regjering som styrer landet

Å kutte utgiftene og prioritere de mest samfunnsøkonomisk lønnsomme strekningene er regjeringens mantra. Nye Veier har mang en gang slått seg på brystet og sagt at det har de klart. Lønnsomhet er viktig, men ikke nødvendigvis like bra for alle deler av samfunnsutviklingen.

Nå som konsekvensene kommer for dagen, mener fire LO-forbund det er på tide at Nye Veier AS evalueres og på sikt føres tilbake til Statens vegvesen igjen. Å legge ned Nye Veier AS eller gjeninnføre sams vegadministrasjon vil være en humpete veg å gå. Men å evaluere to store samfunnsendringer bør være et naturlig steg på vegen videre, uavhengig av hvilken regjering som styrer landet.