Årlig krever Nav tilbakebetalt rundt én milliard kroner fra folk som er avhengig av Nav-ytelser, ifølge NRK. Dette er penger det er trukket skatt av, på samme måte som for andre lønnsinntekter. Skatteetaten har funnet hele 17.500 saker der folk har betalt tilbake Nav-penger uten å få igjen skattepenger de har krav på.

Skatteetaten beklager. Skatteetaten rydder opp. De første tilbakebetalingene er gjennomført. Skattedirektør Hans Christian Holte legger seg så flat som det er mulig. Det er likevel ikke til å komme bort fra at statsforvaltningen med dette rammes av en ny skandale, avdekket fordi NRK våkent spurte etaten om skatt på ytelser som folk har betalt tilbake.

Skatteetaten legger for dagen en større ydmykhet enn hva Nav gjorde. Ikke noe tyder på at vi får se forsøk på verken bagatellisering eller tildekking av fakta. Det er da noe ...

Statsminister Erna Solberg har bedt samtlige statsråder sjekke om deres departementer kan ha feiltolket EØS-regelverk. Det er bra. Nå vil Arbeiderpartiet ha statsminister Erna Solberg (H) inn til åpen høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om trygdeskandalen 9. januar. Med skatteskandalen har Solberg fått enda mer å svare for.

Umiddelbart er selvsagt det viktigste nå å sørge for at mennesker med lite å leve av får det de faktisk har krav på. Dernest må skatteetaten, på samme måte som Nav, finne ut av hvordan det kan etableres rutiner som gjør at slike feil unngås for framtida.

Til slutt handler det også om ansvarliggjøring, om å finne de ledd i organisasjonen som har sviktet, og om å stille ansvarlige til ansvar. Det er ikke mulig å gjenopprette tillit til forvaltningen uten å vise at det faktisk får konsekvenser på flere nivåer når grov urett begås.