Senterpartiet ønsker moderne Intercity-løsninger rundt og mellom de store byene. Jernbanestrekningene må rustes opp slik at de på sikt kan knytte regionene sammen i et driftssikkert og raskere togtilbud.

SPenterpartiet er en pådriver for arbeidet med Intercity. Når Intercity står ferdig styrker det jernbanens muligheter til å konkurrere med bilen. Det gjør at vi får større bo- og arbeidsmarkedsregioner. Det blir rett og slett enklere og mer effektivt å komme seg fra A til B.
Intercity gir muligheter for desentralisering, det vil gjøre det enklere for folk å bosette seg der de vil. En kombinasjon av hjemmekontor, gode kollektivløsninger med mulighet for å jobbe til og fra jobb vil være med å løse fremtidens transportutfordringer. Det vil gi folk reelle valg for hvor de ønsker å bosette seg. Vi må bygge landet i stedet for å bruke enorme summer på å løse kaotiske tilstander i og rundt de store byene. Hvilke transport og kommunikasjonsløsninger Stortinget velger nå og fremover, vil være avgjørende for fremtidens bosetting i Norge.

Dessverre måtte Bane Nor tidligere i år avlyse konkurranser om bygging av Intercity-strekningen Kleverud-Sørli. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett for 2020 gikk regjeringen inn for å utsette utbyggingen av denne strekningen, men i budsjettavtalen mellom regjeringen og Frp ble det enighet om å bevilge 55 millioner kroner til Kleverud-Sørli i 2020.

Det desidert viktigste er at det allerede nå må komme signaler om at det blir prioritert 510 mill. kroner + resterende beløp 180 mill. kroner – 55 mill. kroner i 2021. Samferdselsministeren har tidligere uttalt at 2021 vil være en utfordring da mange av prosjektene med store overskridelser skal betales, bl.a. Follobanen. Derfor la Sp inn 180 mill. kroner i sitt reviderte budsjett før sommerferien.

Ettersom regjeringen opprinnelig foreslo å utsette bevilgningen, blir det ikke mulig å sette spaden i jorda i 2020, slik det opprinnelig var planlagt. Anleggsstarten kommer først i 2021.

Diskusjonen om Kleverud-Sørli handler om mer enn strekningen til Hamar, arbeidet med Intercity stopper ikke når strekningen til Hamar står ferdig. Vi ønsker en full Intercity utbygging til Lillehammer, det får også positive ringvirkninger til hele Gudbrandsdalen og ikke minst togtilbudet på de lange strekningene. Målsettingen om to timers avganger mellom Oslo og Trondheim må komme på plass så fort som mulig.

Spørsmålet er hva som skjer videre, og om det kommer penger de påfølgende år slik at framdriften kan opprettholdes. Dersom regjeringen gjør som de gjorde i vår når de ville fjerne pengene til prosjektet, så kan det blir mange utsettelser. Regjeringens skepsis til å bruke penger på Intercity til Hamar har allerede bidratt til å skape tvil og unødvendig utsettelse for prosjektet. Nå må vi få et krystallklart svar, kommer det penger i årene framover, slik at vi slipper frustrasjon for de som skal gjøre jobben og flere forsinkelser?

Bengt Fasteraune, stortingsrepr. (Sp), Oppland