Justis- og beredskapsminister
Emilie Enger Mehl (Sp) vil ha en skikkelig gjennomgang av brann- og redningsetaten. Det trengs. Vi har sekken full av artikler om hvordan belastningen på kommunale brannvesen øker i en tid da statens nødetater omorganiserer og sentraliserer.

Lokalt brannvesen er gjerne først på stedet, enten dramatikken skjer i trafikken eller andre steder. Der må de drive livreddende førstehjelp mens de venter på ambulansen, og der må de håndtere trafikk- og ordensutfordringer mens de venter på et politi som kanskje er både en og to timer unna begivenhetenes sentrum.

Før jul ba ordførerne Edel Kveen, Mariann Skotte og Bjarne Eiolf Holø justisministeren komme til norddalen. Med ansvar for brannberedskapen, vet ordførerne i Gudbrandsdalen alt om de siste års utvikling. Mehl bør ta seg til et slikt besøk når dagene forhåpentlig vis normaliseres. Her får hun god innsikt i hvilke utfordringer brannvesen i distriktskommuner står overfor.

I GDs nyhetsartikler har mye handlet om at det tar for lang tid før politiet kommer, og at brannmannskaper må ta seg av oppgaver de verken har myndighet eller kompetanse til. Vi ser at det går bra. Men vi vet også at det kan være små marginer som skiller liv og død, eller orden og kaos. Og når marginene er små, er både tid, utstyr og kompetanse kritiske faktorer.

Vi håper at justisministeren prioriterer å styrke bemanningen når ressursene til politiet økes. Vi har likevel ingen illusjon om at statens nødetater kan bemannes og utstyres på en måte som gjør at kommunale brannvesen kan konsentrere seg kun om egne primæroppgaver. Justisministeren må derfor sørge for at gjennomgangen av brann og redning ender med at kommunene blir bedre i stand til å sikre lokale brannvesen både bedre kompetanse, utstyr og bemanning.

Her har Mehl en oppgave som er langt viktigere for distriktene enn forsøket på å reversere domstolsreformen.