Norsk økonomi trenger flere grønne bein å stå på. En bærekraftig industri er svaret, og Innlandet er i stilling til å ta de store og nødvendige grepene som må til.

Kortene ligger på bordet. I internasjonale avtaler og nasjonal politikk ser vi at det ligger klare krav til klimakutt og grønn omstilling. Endringene innebærer at Norges næringsframtid vil se annerledes ut. Byggingen av en framtidsretta norsk industri er helt avgjørende, og her kan vi gå foran. Innlandet har sterke industritradisjoner, kompetansen, miljøene og produksjonsmetoder i verdensklasse. Derfor er Innlandet spesielt godt innretta når vi framover omstiller norsk industri.

Klimaomstilling er ikke den eneste viktige grunnen til at vi bør omstille oss. Store deler av verdens fabrikker og produsenter kjenner på alvorlige utfordringer som den globale mangelen på kretskort eller høye råvarepriser. I Norge har vi potensialet til å være en del av svaret på slike globale utfordringer gjennom å levere kvaliteten verdensmarkedet har behov for.

Med den nye regjeringsplattformen legges det opp til et krafttak for industrien. Viktig infrastruktur som strømnettet og fordelingen av energi skal på plass. Arbeidet med robotisering og automatisering på tvers av industrier skal styrkes. Arbeiderpartiet har også lansert en framoverlent vekstplan for Innlandet. Tall fra SINTEF viser at Innlandet kan skape 25 000 grønne arbeidsplasser. Arbeiderpartiet har laget en plan med 10 målrettede tiltak for å få dette til.

Landet vårt trenger å finne nye grønne eksportnæringer, og da må vi satse på eksportrettet industriproduksjon. Og vi må ikke minst satse der hvor industrien allere står sterkt. I tillegg må vi styrke utviklingsmiljøene for forskning og nyskaping. På begge områder står Innlandet spesielt sterkt.

Med hovedsenter på Raufoss holder Innlandet en av Norges sterkeste kompetansemiljøer innen vareproduksjon. Med SINTEF Manufacturing og NTNU Gjøvik som viktige forskningsinstitusjoner, er klyngen en av landets mest innovative kompetansemiljøer. I tillegg feirer industriparken i år 125 år. Det er 125 år med kompetanseutvikling og kunnskap som er helt uvurderlig. 125 solide år vi kan bygge videre på.

Næringsfondet Grønn framtid er et annet eksempel på kompetanseutviklingen vi driver med. Gjennom fondet har mange nytenkere søkt støtte til sine prosjekter. Dette har realisert nye arbeidsplasser og vi gleder oss over at hele 120 prosjekter har fått støtte siden oppstarten. Gjennom fondet har idé- og prosjektutviklere jobbet med å utvikle blant andre Innlandets industri, teknologi, landbruk og transport til å bli klimanøytralt. Gjennom Grønn framtid ser vi at Innlandet har de kloke hodene som trengs for å drive gjennom bærekraftige storsatsinger.

En viktig grunn til at vi har lyktes er samarbeidene vi tar initiativ til. Fra Innlandet jobber vi på tvers av regioner i hele Norge, og ikke minst i utlandet. Vi er blitt attraktive internasjonalt. Samarbeid og kunnskapsdeling har også ledet til Innlandets industrikonferanse 2021, som samler noen av Norges viktige industriaktører. Konferansen viser retning og flere av mulighetene som kommer med omstillingen.

Med riktige forhold, kompetente folk på plass og en ambisiøs politikk arbeider vi for å realisere mulighetene vi har i Innlandet. Resultatet blir tusener av arbeidsplasser, lønnsomhet og en robust norsk økonomi. Samtidig greier Norge å svare på de globale utfordringene vi møter. Det må være vårt neste trekk.

Even Aleksander Hagen, fylkesordfører (Ap), Innlandet