Norge, og hele Europa er kommet i en uholdbar situasjon; energikrise. Det grønne skiftet har pågått noen år, og omstillingen er godt i gang. Sol– og vind - kraft bygges ut i stort tempo og dekker en god del av energibehovet, bl.a i Tyskland. Kullkraftverk legges ned, og fra nyttår skal atomkraftverkene også fases ut.

Av en eller annen grunn er Norge blandet inn i dette, også prismessig. Norge skal betale det samme for strømmen som nede i Europa ( les Tyskland ). Begrunnelse: vi får for lite strøm i nedbørfattige år og må være sikret levering. En god tanke. Nå har Tyskland oppdaget at det ikke er sol og vind hele tiden. Kullkraftverk startes opp igjen.

Det trengs vedvarende energi, vannkraft, som Norge kan levere. Men Norge kan umulig levere fornybar kraft som dekker et slikt behov. Norge må selv bestemme hvor mye fornybar energi vi skal eksportere. Er det inngått en forpliktende avtale om det? Det er kommet frem at vi er med og betaler for omlegging til grønn energi i Europa. Bl. a. derfor betaler vi så dyrt i dag.

Hvordan er situasjonen i Norge ? Omleggingen til bærekraftig energi er i gang. I fremtiden skal alt som beveger seg drives med strøm eller med energi fremstilt via strøm. Dertil kommer industrien som kommer til å få enormt energibehov. Vi ser allerede nå at enkelte produksjoner ikke kan begynne, da det ikke er sikkerhet for nok vedvarende energi = vannkraft.

Vi produserer år om annet 140 Twh. NVE- Norges vassdrag- og energidirektorat er kommet til at vårt energibehov i 2040 er på 180 Twh. En økning på ca 30 %. Hvor skal vi finne 40 Twh? Ved energieffektivisering, opprusting av eksisterende anlegg og sparing kan det vinnes 20, kanskje 30 Twh. Det er mangler 10 kanskje 15 Twh vedvarende energi frem til 2040. Hvor mange Twh mangler i 2050?

«Vannkraftutbyggingens tid er forbi». Det gjenspeiler seg i alle protester som allerede er varslet. Vernede vassdrag skal ikke røres . Vindkraft på land skal vi ikke ha !

NVE burde sette opp en prognose over forventet energibehov og forslag på hvordan målene skal oppnås, f.eks for hvert 10. år Det tar tid å bygge ut kraft. 10 år minst for vannkraft, etter at det er bestemt hvor og hvordan. 15 år for atomkraft. Det er en politisk sak å vedta hvor og hvordan. Derfor er det nødvendig med en energiplan Vi er egentlig sent ute.

Ole Finsrud, Gausdal