Gå til sidens hovedinnhold

Næringsarealer i Hovemoen

Artikkelen er over 1 år gammel

leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


I høst har det vært mye debatt om arealene som Oppland fylkeskommune eier i Hovemoen. Med vedtaket som nå fattes i historiens siste møte i Oppland fylkesting, så sørger vi for å både ivareta bygging av ny E6 gjennom Lillehammer kommune og ikke minst bidra til at nåværende og nye næringer i området får sårt tiltrengte arealer å utvikle seg på.

Når det slås fast at disse arealene skal bevares i offentlig eie, handler det om å sikre både samferdselsinteresser, regionens tilgang til viktige grusressurser og tilrettelegging av framtidige næringsarealer. Høyres Oddvar Møllerløkken har forsøkt å framstille det som en snever ideologisk inngang fra den politiske ledelsen i Oppland fylkeskommune, men det handler tvert imot om å ha hånda på rattet for samfunnsutviklingen i Lillehammer. Det er Lillehammer kommune og Oppland fylkeskommune enige om.

Vi skal gjennom dette også legge til rette for at private næringsaktører får rom til å utvikle seg. Ved å se både offentlige og private interesser samlet sikrer vi en god balanse i samfunnsnyttig formål.

I sosiale medier og leserinnlegg er det flere som har hevdet at Oppland fylkeskommune bør selge dette arealet til Lillehammer kommune for en rimeligere pris. Det åpner ikke lovverket for. Det er enten et salg for markedspris på det åpne markedet, eller som vedtaket sier å tilby det til takst til kommunen. Jeg er glad for at vi nå har kommet fram til et godt utfall i denne saken, i tett samarbeid med kommunen.

Med dette vedtaket i Oppland fylkesting skapes det et godt grunnlag for å bygge ny E6, og for framtidig næringsutvikling. Så håper jeg debatten framover handler om hvordan vi i fellesskap kan skape utvikling i området vårt, som kan komme hele det nye fylket til gode.

Hans Kristian Enge, Lillehammer, fylkestingsrepr. (Ap)