Gå til sidens hovedinnhold

Næringsarealer: Lillehammer gir opp på forhånd

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


«Næringsarealer er vår regions største utfordring. Likevel er det ikke foreslått som et strategisk virkemiddel der vi har ambisjoner om å være virkelig gode. Bakgrunnen er at vi ikke har grunnlag for at dette skal være et konkurransefortrinn. Dermed er det heller ikke grunnlag for å ha store ambisjoner på feltet». Dette står i utkastet til Lillehammers næringsstrategi!

Og verre blir det: «Mangelen på næringsarealer har gjort at vi ikke har meldt oss på i kampen om interessante etableringer, slik som datasenter og oppdrettsanlegg på land.» Lillehammer prøver ikke en gang! De gir opp på forhånd! Arbeidsgruppe Øyer har en litt annen holdning: «Tilrettelegging næringsarealer: Det er en utfordring at når et behov dukker opp haster det, mens det det tar tid å regulere og legge til rette.»

Arendal har tatt konsekvensen av at det tar tid å finne og utvikle arealer: De har bygget opp «Østre Agder Næringsarealbank» for regionen. Nå er de i ferd med å organisere en egen næringsarealbank for Arendal. Etter suksessen med etableringen av den nye batterifabrikken jobber de nå knallhardt for å «fylle» opp arealbanken med nye arealer.

«Sysselsettingen i Lillehammer-regionen har økt med 2,9 % siden 2010 mot en økning på landsbasis på 7,3 %.» I perioden 2009 – 2019 fikk Lillehammer 30 nye arbeidstagere i det private næringsliv.

Det er derfor nærliggende å spørre ordføreren hvor hun vil finne de 2000 arbeidsplassene som er nødvendige for å sikre velferden i fremtiden?

«Alle» - unntatt de mest ihuga tilhengerne av AP & Co – er enige om at forslaget til ny næringsstrategi er lite konkret og når det gjelder næringsarealer er direkte negativt.

La oss gå sammen om å utarbeide en ny og mer konkret næringsplan. Det er ingen skam å snu!

Jonas Øgland, Lillehammer