LILLEHAMMER: Per Arne Slapø, konserndirektør i Hunderfossen Forvaltning, bekrefter overfor GD at det ikke lenger er forhandlinger, og at Remo Caprino har stevnet Hunderfossen Familiepark for retten. I august møtes partene i retten i Lillehammer.

– Vi har diskutert saken uten at vi har klart å komme til enighet. Nå ser vi fram til å få belyst saken i rettsapparatet og at grensene rundt rettighetene blir trukket opp en gang for alle. Det vil tjene alle parter, sier Slapø.

Caprinos Filmcenters stevning er bare rettet mot Hunderfossen Familiepark, men Aukruststiftelsen vil bistå Hunderfossen i å få avklart den juridiske situasjonen knyttet til opphavsrettighetene.

Originaltegning eller filmbil?

Striden handler om den nye berg-og dalbanen, der vognen er utformet som en større utgave av Il Tempo Gigante. Den er blitt en suksess. Første sesong ble banen kjørt av 140.000 gjester.

Ledelsen i Hunderfossen Familiepark viser til at bilen er bygget på Kjell Aukrusts originaltegninger, og har inngått avtale om byggingen av Il Tempo Extra Gigante med Aukrust-stiftelsen som forvalter rettighetene til tegneren og forfatterens arbeider.

Il Tempo Extra Gigante åpnet

Caprino mener berg-og-dal-banen er basert på filmbilen Il Tempo Gigante i Flåklypa Grand Prix, der Caprino Filmcenter og Aukruststiftelsen har felles opphavsrett.

Remo Caprino vil ikke kommentere stevningen overfor GD.

– Vi ønsker ikke å prosedere saken i media før rettssaken, sier han.

Krevde banen stoppet

Striden ble så opphetet i fjor at Caprino krevde at attraksjonen og markedsføringen opphørte. I et såkalt prosessvarsel til ledelsen i Hunderfossen Familiepark viste Caprinos advokat til at Caprino så den nye attraksjonen som både en krenkelse av opphavsretten og brudd på markedsføringsloven.

– Fjernet Il Tempo Gigante

Caprino uttalte den gangen til VG at han var bestyrtet over at han ikke ble involvert i utviklingen av attraksjonen. Han har heller ikke lagt skjul på saken handler om mer enn prinsipper, også penger.

Til GD sier Slapø at det over flere år pågikk drøftelser med Caprino om utvikling av en ny attraksjon basert på Il Tempo Gigante, uten at dette førte fram.

– Caprino ble også forelagt planene for Il Tempo Extra Gigante og fikk anledning til å komme med sine innspill, sier Slapø.

Sterke bånd til Caprino

Han viser til at de både har bygget berg-og dalbanen – og profilert den på basis av Kjell Aukrusts tegninger.

– Derfor har vi forholdt oss til Aukruststiftelsen, sier Slapø, som har engasjert advokat Aslak Runde i advokatfirmaet Thallaug for å ivareta parkens interesser i saken.

Striden har ført til at Caprino før sesongen i fjor fjernet fullskalaversjonen av filmbilen fra utstillingslokalet på Hunderfossen, der den har stått utstilt siden åpningen av parken i 1984.

På tross av striden, hevder Slapø at det fortsatt har et godt forhold til Caprino-familien. Anders Huuse samarbeidet i en årrekke nært med Ivo Caprino om utviklingen av familieparken, med basis i Caprinos eventyrfigurer.

– Vi har fortsatt sterke bånd til Caprino-familien, sier Slapø.

– Også økonomisk?

– Nei, det ble gjort opp etter at Ivo Caprino døde. I dag betaler vi kun royalties ved salg av suvenirer som relateres til Caprinos eventyrfigurer.

– Kan fullskalaversjonen av filmbilen bli å se i parken igjen?

– Nei, det er uaktuelt i sin opprinnelige form. Utstillingslokalet er foran denne sesongen bygget om til kaffehus, sier Per Arne Slapø.