Dag Lindvig og Ingrid Kongsvoll er ansatt i bedriften.

Kongsvoll kommer hovedsakelig til å jobbe med næringsutvikling i Nord- og Midt-Gudbrandsdal, og tiltrådte stillingen som rådgiver og prosjektleder 1. september. Hun er nuyutdannet innen Naturforvaltning på masternivå ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), og har spesialisering innen naturbasert reiseliv og planlegging.

Dag Lindvig kommer fra stillingen som organsiasjonskonsulent i Studieforbundet kultur og tradisjon-Vågå, hvor han har hatt ansvar for 19 fylkesledd med 40 frivillige organisasjoner innen kurs og voksenopplæring.

Lindvig har også vært engasjert innen kulturarv, og har fungert som rådgiver for lokale bedrifter gjennom sitt eget selskap Fram-Tid. Han tiltrer en 50 prosent stilling fra 1. oktober, og hans fokus vil være mot etablerte bedrifter og gründere i Nord-Gudbrandsdalen.

Begge skal hovedsaklig ha tilholdssted i Vågå.