Næringslokala står tomme: – Ingen dum idé med toalettanlegg

I dag står lokala i Nilsbue, næringseigedomen i Lom sentrum, tomme etter at Kiwi flytta. Nå vurderast det toalettanlegg i bygget, samt at det er interesse for å bruke lokalet til turistinformasjon, reiselivskontor og etablere eit næringsfellesskap.