Nasjonale prøver: Guttene best i regning

Av

Høstens nasjonale prøver viser at forskjellen mellom jenter og gutter øker i regning sammenliknet med fjoråret på ungdomstrinnet. Det er også en viss endring i at jenter samlet sett gjør det noe svakere enn tidligere nasjonalt.