Her blir trafikken påvirket av øvelsen Trident Juncture

Dette er norske veier som vil bli brukt til militærtransport i forbindelse med NATO-øvelsen Trident Juncture.