Naturoppsyn på motorsykkel stoppet syklister i fjellet

Fjellturister på sykkel reagerer sterkt på at de ble stoppet på bilvegen til Snøheim turisthytte på Dovrefjell av fjelloppsyn på motorsykkel.