Gå til sidens hovedinnhold

Naturvernforbundet krever at Sjøsetervatnet og Nisjuvatnet tas ut av VA-planen i Gausdal

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Naturvernforbundet står fast på at det trengs ei tydelig naturgrense (tidligere kalt «markagrense») mot videre utbygging innover fjellet! Slike massive inngrep i uberørt fjellnatur er sterkt i strid medFNs bærekraftsmål, blant annet Bærekraftsmål 15: «Verne, tilbakeføre og fremme bærekraftig bruk av økosystem …. og stanse tap av naturmangfold.»

Det er også i strid med Gausdal kommune sine egne planer. Det er sitert fra FNs bærekraftsmål i overordnet plan, Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032.

Slike inngrep vil også være i strid med «Lov om forvaltning av naturens mangfold» (naturmangfoldloven) på en rekke punkter. Blant annet er det observert en rødlista art i området ved Nisjuvatnet (svartand) og flere rødlista arter ved Sjøsetervatnet (fiskeørn, sivspurv, fiskemåke og oter.) Sjøsetermyra - Langmyra, sørvest for Sjøsetervatnet er en ekstremrik myr i høyereliggende områder.

Det vil tilretteleggefor den omfattende hyttebygginga som beskrives i forslag til planprogram for kommunedelplan for Skei. Naturvernforbundet stiller seg sterkt kritisk til at Gausdal skal få flere hytter.

David Helbæk, styreleder, Naturvernforbundet i Gausdal