Naturvernforbundet støtter Klimasøksmålet mot den norske stat

KLIMASØKSMÅL: Naturvernforbundet deltar i et klimasøksmål mot Staten for planene om oljeutvikling i Arktis.

KLIMASØKSMÅL: Naturvernforbundet deltar i et klimasøksmål mot Staten for planene om oljeutvikling i Arktis. Foto:

Av
DEL

Leserinnlegg
Grunnlovens § 112, den såkalte miljøparagrafen, er høyaktuell i vår tid, men spørsmålet er: Har vi reelt sett et lovfesta vern om natur og miljø? Eller er det tvert imot slik at staten selv bryter norsk lov i miljøsaker?

I 2016 saksøkte Greenpeace og Natur og Ungdom den norske stat for at oljeutvinning i Arktis er et brudd på grunnlovens § 112. Denne lovbestemmelsen skal sikre oss som innbyggere retten til et trygt og bærekraftig miljø og klima, for oss selv og kommende generasjoner:

Grunnloven § 112 lyder slik:

«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd."

Saksøkerne anket dommen fra første rettsrunde, og 5. november i år skal ankesaken opp i Borgarting lagmannsrett. Denne gangen har Natur og Ungdom og Greenpeace fått Naturvernforbundet; Norges eldste og viktigste miljøorganisasjon med på laget.

Sommeren 2018 var preget av ekstremtørke, skogbranner og vannmangel i store deler av Europa, også Norge. Sommeren 2019 sto de gamle varmerekordene for fall i flere europeiske land, også i Norge. I både 2018 og 2019 kom det nye rapporter fra FNs klimapanel, som viser hvor dårlig tid vi har på å sørge for dype og omfattende utslippskutt, og konsekvensene dersom vi feiler. Kort sagt har aldri klimakrisa vært mer alvorlig, og aldri før har vi hatt dårligere tid på å løse den.

Likevel ser det ikke ut til at våre politiske ledere er i stand til å ta alvoret innover seg. Der hvor andre land kutter sine utslipp, har Norge økt sine klimagassutslipp. Der hvor land som New Zealand har bestemt seg for å la være å ta opp mer olje og gass av klimahensyn, setter Norge rekord i antall tildelinger til oljeindustrien.

Heldigvis har vi en grunnlov i Norge, som skal beskytte oss mot denne hodeløse politikk som setter livsgrunnlaget vårt i fare; den nevnte grunnlovsparagraf 112. Det finnes knapt noen sak som er mer grundig dokumentert vitenskapelig enn menneskeskapte klimaendringer.

Dersom vi skal klare å unngå de katastrofale konsekvensene, må mesteparten av verdens gjenværende kull, olje og gass bli liggende. Å skulle sette i gang nå og bygge ny infrastruktur for storstilt oljeboring nord i Barentshavet er stikk i strid med all den vitenskapelige dokumentasjonen vi i dag besitter.

Dette vet norske myndigheter. Likevel valgte regjeringen i 2016 å dele ut lisenser enda lenger nord, i de aller mest sårbare havområdene i Arktis. Og i 2018 fortsatte de med enda en runde med tildelinger.

Noen må sette en stopper for denne galskapen! Vi må kreve vår rett til et levelig klima! Derfor blir Naturvernforbundet med som partshjelp i klimasøksmålet mot staten.

Mandag 4. november blir det markeringer over hele landet i forbindelse med Klimasøksmålet. For Nord-Gudbrandsdalen finner markeringa sted i Parken på Otta, mandag ettermiddag 4.11. Vi håper å se mange der. Vi trenger hvert hjerte som banker for naturen og miljøet.

Nelly Einstulen, leder for Naturvernforbundet i Nord-Gudbrandsdalen


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags