Nav forlenger ordningen om forskudd på dagpenger

1346 personer i Lillehammer og Gudbrandsdalen har fått utbetalt forskudd på dagpenger siden begynnelsen av mars. Nå forlenges forskuddsordningen.