Peer Gynt Spiseri & Hotel på Vinstra sliter med å rekruttere. Da de lyste ut ledig jobb, fikk de en liste med aktuelle navn fra Nav de kunne kontakte for å fylle opp ledige stillinger. De fleste takket nei. Noen hadde ikke lyst på jobben, mens andre hadde det bedre på trygd. Flere hadde mer utbetalt i trygd enn det firmaet kunne tilby i lønn, forteller spiseriet.

Nyheten i GD får mange til å reagere. På Facebook sier flere klart ifra om at det må være noe galt med systemet når det er mer attraktivt å få penger fra Nav enn å være i jobb. Nav har regler for å unngå at de blir en sovepute. Du må være reell arbeidssøker for å ha rett til dagpenger. Er du ikke det, stanses dagpengene. Takker du nei til et bestemt jobbtilbud, blir du uten dagpenger i 18 uker.

Arbeidsgiver skal varsle Nav dersom folk som får dagpenger takker nei. Det er viktig at arbeidsgivere faktisk rapporterer tilbake til NAV, men i en hektisk hverdag eller et lite bygdesamfunn kan det være vanskelig å angi sine sambygdinger. Nav bør sørge for at det er enkle ordninger som sørger for at de som avslår jobber fanges opp lettere enn i dag.

NAV må sørge for et system som gjør at færrest mulig blir mistenkeliggjort

Samtidig er det viktig å huske at folk kan ha en grunn til ikke å takke ja til et jobbtilbud. De færreste drømmer om å få sine penger til livsopphold fra Nav. Å ikke ha en jobb å gå til, kan være tøft, både økonomisk, praktisk, sosialt og psykisk. Det er en ond spiral hvor det kan bli vanskeligere og vanskeligere å ta del i samfunnet igjen.

I 2012 ble «naver» kåret til årets nyord. Bakgrunnen var oppmerksomheten rundt ungdom som bevisst tok seg et «friår» etter skolen på velferdsstatens regning. Ordet har bestått som et etablert begrep om personer som får penger fra Nav uten å være berettiget til det.