Nav-skandalen: Domstolene i Gudbrandsdalen har sjekket 80 bedragerisaker

Av

Domstoladministrasjonen påla nylig tingrettene å gjøre en gjennomgang av alle bedragerisaker de siste sju årene.