– Seniorfri rene frynsegoder til liten nytte

TAR OPPGJØR: Navs Arbeidslivssenter Oppland mener det offentlige bommer når de gir ansatte mellom 61 og 70 år flere ferieuker ekstra for at de skal stå i jobbene sine. – Slik effekten av tiltakene viser seg å være, kan dette for mange oppleves som et gedigent frynsegode som det offentlige har bevilget seg, sier Rita Thomassen, kontorsjef i Nav. Til venstre avdelingsdirektør Eirik Mangrud i Nav Arbeidslivsenter Oppland. Foto: Halvor Torgersrud

TAR OPPGJØR: Navs Arbeidslivssenter Oppland mener det offentlige bommer når de gir ansatte mellom 61 og 70 år flere ferieuker ekstra for at de skal stå i jobbene sine. – Slik effekten av tiltakene viser seg å være, kan dette for mange oppleves som et gedigent frynsegode som det offentlige har bevilget seg, sier Rita Thomassen, kontorsjef i Nav. Til venstre avdelingsdirektør Eirik Mangrud i Nav Arbeidslivsenter Oppland. Foto: Halvor Torgersrud

Artikkelen er over 3 år gammel

– Dersom det offentlige har råd til å gi seniorene sine rause frynsegoder i form av ekstra ferieuker, så er det greit. Men det er ikke treffsikkert for å få ansatte til å stå i jobb.

DEL

Det sier kontorsjef Rita Thomassen ved Navs arbeidslivssenter i Oppland.

Raus fylkeskommune

For noen uker siden skrev GD at gullkantede kollektive senior- ordninger i økende grad fjernes fra kommunene. I staten, derimot, og ikke minst i Oppland fylkeskommune, er kollektive ordninger for aldersgruppa 61–70 år fortsatt virksomme.

Oppland fylkeskommune er trolig på Norges-toppen i ansatt-velferd, med fire ekstra ferieuker og mulighet for ytterligere tiltak for sine eldste arbeidstakere. Paradoksalt nok gir også Nav alle sine ansatte 14 ekstra fridager etter fylte 62, til tross for at etaten jobber for mer målrettede løsninger.

Individuelle forskjeller

– Ja, staten er også meget raus med ekstra fridager for sine godt voksne ansatte, og jeg blir en av dem neste år. Selvsagt er det hyggelig, men det er ikke avgjørende for at jeg står i jobb, sier Thomassen, som mener debatten nå må komme i hele offentlig sektor.

Hun har lang fartstid i Nav. Nå jobber hun spesielt med inkluderende arbeidsliv, hvor ett av målene er å få ansatte til å stå lenger i jobb.

– Hvordan kan du være sikker på at ekstra ferieuker ikke teller når ansatte skal avgjøre om de skal bli AFP-pensjonister?

– Jeg sier ikke at det ikke teller for enkelte arbeidstakere. Poenget er at det er store individuelle forskjeller, både yrkesmessig og helsemessig. Det er forskjell på å stå i en vaskejobb med betydelig fysisk slitasje og å være byråkrat, slik jeg selv er.

Egenutvikling og innflytelse

– Vi byråkrater har gjerne investert i utdanning og jobber med ting vi mestrer som gir egenutvikling og innflytelse. Vi er ikke utsatt for den belastningen som eksempelvis kjøkkenpersonale har. Vårt utgangspunkt er at ordningene må bli mer individuelle. Kollektive ordninger på dette feltet har vist seg ikke å ha ønsket effekt. Dessuten er det dyrt. Det viser også forskningen.

– Mener du Oppland fylkeskommune bør fjerne godene til ansatte?

– Jeg vil ikke uttale meg spesielt om noen. At arbeidsgivere gir sine ansatte velferdsgoder, angår ikke NAV. For den enkelte er selvsagt dette kjempefint.

– Tar du ut dine fridager?

– Ja, naturligvis gjør jeg det. Jeg fyller snart 62 år, og kan ta ut 14 ekstra dager fram til jeg er 70 år. Det er hyggelig. Men det er ikke avgjørende for at jeg fortsetter.

– Så du mener dette er fordekte frynsegoder, rett og slett?

– Ja, slik effekten av tiltaket viser seg å være, kan dette for mange oppleves som er et gedigent frynsegode som det offentlige har bevilget seg. Avgjørende for at folk jobber lenge, er at de føler seg sett, verdsatt og kanskje får utfordrende oppgaver. Det gjelder ikke spesielt for seniorer.

Respektløst

– Faktisk tenker jeg at det er litt respektløst å innkalle 58-åringene til seniorsamtale og innlede med at «stakkars deg, nå er du gammel, vil du ha mer fri». Det er en sykeliggjøring, rett og slett. Og en praksis vi bør legge bak oss, sier Rita Thomassen, kontorsjef ved Arbeidslivssenteret i Oppland.

De stakkars gamle

Artikkeltags