– Vi ønsker å være enda mer kundefokuserte og framstå tydelig som ett Telenor, uavhengig om du er bredbånds-, TV- eller mobilkunde hos oss. Samtidig skal vi øke verdiskapingen og effektivisere måten vi jobber på. Derfor gjør vi endring på noen av divisjonene våre, sier administrerende direktør, Birgitte Engebretsen, i Telenor i en pressemelding.

Endringene fører til en bemanningsreduksjon av fast ansatte i størrelsesorden 200 årsverk, heter det i pressemeldingen som ble sendt ut tirsdag.

Usikkert hva som skjer på Fåberg

Ved Telenor-avdelingen på Fåberg jobber det 65 ansatte, hvor flesteparten jobber med mobil, mobilnettet og logistikk. Hvordan lokalkontoret rammes av nedbemanningen er foreløpig usikkert.

Kommunikasjonsdirektør i Telenor Norge, Hanne Knudsen, sier at alle lokasjonene vil rammes av bemanningsreduksjonen, men at det vil være ulikt omfang av nedbemanningen ut ifra hvilke divisjoner de ulike medarbeiderne jobber i.

– Det blir ingen lokasjonsnedleggelser i omstillingsprosessen, bekrefter Knudsen.

– Hvilke divisjoner rammes?

– Det er ikke noe vi går ut med eksternt.

– Har du tall på hvor mange som rammes lokalt på Fåberg?

– Nei.

Avdelingsleder på Fåberg, Svein Reistad, har ingen kommentarer utover informasjonen som kommer fra Telenor sentralt. På Fåberg-kontoret skal det foreløpig ikke være stor bekymring tross meldingen som er kommet ut.

Færre ledere og konsulenter

Endringene Telenor gjennomfører innebærer at selskapet får færre ledere og flatere struktur. I tillegg blir roller og arbeidsmåter endret slik at selskapet skal levere på de målene de har satt seg.

– Omstillingsprosesser som dette er krevende for de berørte. Det er likevel helt nødvendig at vi fornyer oss og skaper økt verdi for kundene, sier administrerende direktør Engebretsen.

I pressemeldingen heter det også at det i løpet av året vil komme en naturlig avgang blant ansatte og en betydelig reduksjon i antall innleide konsulenter.

«I sum er dette estimert til å være i samme omfang som reduksjonen av faste ansatte», står det i pressemeldingen.

Peker på oppgradering av kompetansen

Fagforbundet EL og IT i Telenor Norge er bekymret over det de kaller Telenors ensidige søkelys på kostnadskutt som eneste virkemiddel for effektivisering.

Kenneth Pettersen, hovedtillitsvalgt for El og IT i Telenor Norge, mener fokuset er at kostnadskutt i denne sammenhengen betyr færre årsverk og nedbemanninger istedenfor å benytte og oppgradere kompetansen man har i egen bedrift til å avskaffe en høy grad av innleide.

– El og IT i Telenor Norge hevder at Telenor Norge AS ikke har synliggjort den driftsmessige risikoen for tap av kunder og inntekt samt bekymring om at bedriften for raskt tar ut synergier etter en omorganisering. El og IT i Telenor Norge hevder at det er usaklig av bedriften å sparke faste ansatte når man har så mange innleide i selskapet. Kostnadskuttene burde heller starte opp med å rydde i disse forholdene, uttaler Pettersen i en pressemelding.