Negative budskap, hvor man forvrenger fakta, tillegger motstanderen uriktige motiver, eller i verste fall kommer med direkte løgner, reduserer politikken til et spill. Alle disse taktikkene har vi sett i lokalpolitikken den siste tiden, og representerer noe nytt i byen vår. Hva betyr det for oss? Hvis vi ser til utviklingen i USA er det ikke lystig lesning.

Under presidentkampanjen i 1964, på høyden av den kalde krigen, ble det spilt på frykten for atomkrig. Budskapet til Lyndon B. Johnson, var at motkandidaten ville føre landet ut i en atomkrig. Johnson vant en av de største seieren i amerikansk historie.

Siden den gang, har beskyldningene bare økt. I 2016, brukte både Trump og Clinton ekstremt stygge metoder for å kaste dritt på hverandre. Trump gikk lengst, hvor «Kjeltringen Hillary» var mantraet. Vi vet jo hvordan det gikk; amerikanerne har fått en president som lanserer politikk på Twitter.

Men dette er vel langt unna lokalpolitikken? Vel, når man først har begynt en slik strategi, er det vanskelig å stoppe. For negative kampanjer er effektive. Skremmende effektive. Negative budskap fester seg rett og slett bedre i hjernene våre. Du kan jo selv tenke på de gangene du har fått positive kommentarer, og de forhåpentligvis få gangene noen har sagt noe negativt til deg. Hvilke av disse husker du best?

Så negative kampanjer er altså et fristende virkemiddel, men hvordan påvirker dette det politiske debattklima og velgerne?

I USA rår det en sterk mistro til ALLE politikere. Det diskuteres nesten ikke politikk i amerikanske hjem eller arbeidsplasser lenger, fordi frontene er så harde. At politikk er blitt tabu å snakke om, er ikke en seier for demokratiet.

USA har svært lav valgoppslutning, og vi i Norge fnyser litt av det. Men er det egentlig så rart, når man konstant blir eksponert for skittkasting? Det fører til apati blant velgerne, og en generell mistro til det politiske systemet.

I Kongressen, har all skittkastingen ført til polarisering og et forgiftet politisk klima. Det er nesten umulig å få gjennom ny politikk, fordi de politiske skillelinjene er så steile. Dette fikk Obama merke, og er en av grunnene til at han ikke levde opp til alle forventningene rundt ham og hans politikk.

Det giftige politiske miljøet i Washington D.C. er blitt selve symbolet på hvor galt det kan gå når negative valgkampanjer blir rådende strategi. Det bør stå som skrekk og advarsel for politikere her hjemme. Også i lokalpolitikken.

For det som skjer, er at man risikerer å vinne valget, uten å få til god politikkutforming. All negativiteten leder til politikerforakt og lav velgeroppslutning.

Det er dette som står på spill i Lillehammer nå. Men vi er fortsatt i startgropen. Det er ikke for sent å snu, dersom vi velger å la anstendighet og respekt for motstanderen være den rådende strategien blant alle partier.