Kommunestyre- og formannskapsmedlem Jytte Sonne har i et innlegg i GD på fredag orientert oss lesere om hvorfor en fotballhall i Lillehammer kanskje ikke er en god ide.

Det ble orientert om idrettshall i formannskapet sist tirsdag, og som varamedlem for vårt faste medlem deltok jeg i orienteringen.

Jeg er kanskje «inhabil» til å mene veldig mye om fotballhall, men velger likevel å si hva jeg mener. Når jeg nevner dette er det fordi jeg i syv år var styreleder i Lillehammer Idrettsråd, hvor vi over flere år fulgte og uttalte oss om eventuell bygging og plassering av en fotballhall. Jeg har vært styremedlem i Lillehammer Skiklub og Birkebeinerrennet i 17 år. Nå er jeg styremedlem i Lillehammer Olympiapark AS (LOBA), medlem i utvalg for Helse og velferd og kommunestyret i Lillehammer.

Hvorfor har jeg brukt tid og krefter på dette langt inn i pensjonsalderen? Jo, fordi folkehelse i vid forstand er mitt motiv.

Ja, vi har mye skiløyper, stier (og treningssentre) i Lillehammer. Vi er trolig «Den mest komplette vintersportsdestinasjon i Nord-Europa», som det heter i plandokumentene. Men, det er ikke alle som går på ski, går eller jogger på de flotte løypene og stiene våre. Statistisk er fotball, både nasjonalt og lokalt, den største idretten i Norge.

Hva er spesielt med fotball? Det spilles «fotball» i alle land i hele verden, på ulikt vis og nivå. Det har vist seg (min påstand) at fotball er det viktigste element i integrering av nye landsmenn og ulike kulturer i Norge og andre land.

Kommunedirektøren (og formannskapet) er tydelige på at Lillehammer har for lite ballflater til å imøtekomme behovet for lag og organisasjoner (og andre aktører, som Norsk Toppidrettsgymnas).

Som idrettsleder og kommuneleder har jeg vært særlig opptatt av å «fange opp «marginale» grupper barn og ungdom i sosiale og fysiske aktiviteter. Derfor ser jeg fotball og motorsport som sentrale virkemidler. I idrettsrådet har vi i flere år hatt særlig fokus på å bidra til utvikling av motorsportsenteret på Korsåsen og idrettsparken i Engesvea.

Les også

MÅ vi da absolutt kunne spille fotball i en hall på vinterstid?

Jeg (og idrettsrådet) har vært positive til fotballhall, slik at det blir flere ballflater og at det kan være mulig å spille fotball vinterstid. Jeg er selvsagt klar over kostnader og kommunens samlede økonomiske situasjon og utfordringer på flere områder, herunder det området jeg er utvalgsmedlem i (Utvalg for helse og velferd). Jeg er ivrig «tilhenger» av begrepet «tidlig innsats».

Nei, det er ikke en menneskerett å spille fotball innendørs vinterstid. Jeg er veldig glad for at formannskapet (uten at det ble fattet formelt vedtak) klart ga uttrykk for at prosessen nå kan gå videre med prosjektgruppe og prosjektleder, som skal utrede saken nærmere i løpet av året.

Bjørgulv Noraberg, Lillehammer, kommunestyremedlem (H)

Les også

Her kan Lillehammer slå flere fluer i en smekk