Takk til Stig Finslo, direktør for utgiverspørsmål i Amedia, for hans svar (gd.no 10. juni) til mitt innlegg : «Når det leserne vil ha, blir redaktørens bibel» i (gd.no 7. juni). Finslo skriver at mitt innlegg er «fullspekket med faktafeil og påstander som ikke kan underbygges med empiri». Monn det.

Jeg skrev at Sparebankstiftelsen eier Amedia. Nei, skriver Finslo. Amediastiftelsen eier Amedia. Og hvem eier Amediastiftelsen? Sparebankstiftelsen eier Amediastiftelsen som ifølge egen nettside, har følgende formål: « ... å eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies skal drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål.» Finslo skriver: «Heller ikke Amediakonsernets formål er profitt, slik Larsen hevder.» Som jeg skrev har Amedia gått med rundt en halv milliard kroner i overskudd de siste årene. Direktørens siste og største bekymring er at pandemien kan redusere inntektene. Så hvordan kunne jeg komme på «profitt?»

Finslo mener min historiebeskrivelse er tvilsom når jeg skriver at Amedia har tappet avisene for ressurser. Den er ikke tvilsom, men av plasshensyn, ikke fullstendig. Amedia er et resultat av A-pressen og Edda Media, to selskaper med et ikke ubetydelig antall eiere de siste 30–40 årene. Alle med det til felles at de har gått inn i selskapet med rene forretningsmessige hensikter, tatt med seg det de har klart å få ut, og så

solgt seg ut. Ingen av dem har hatt en tilknytning til journalistikk eller norsk presse som tilsier at de skulle gå inn på eiersiden med andre hensikter enn å tjene penger. Ingen av dem har som eiere vist en omtanke for eller interesse av journalistikk eller norsk presse, som rokker ved denne påstanden.

Som jeg skrev i mitt innlegg: At ett og samme selskap eier mer enn 70 norske lokal- og regionaviser, er et problem for demokratiet. At selskapet fortsetter sine oppkjøp, gjør ikke problemet mindre. Det finnes ingen andre grunner til at et konsern som Amedia eksisterer, enn rene kommersielle. Både pressen og demokratiet hadde hatt det bedre uten!

Gunnar Tore Larsen, Lillehammer