NHO Innlandet, Veiforum Innlandet og Lillehammer Næringsforening ber i et innlegg i GD om at fremdriften på E6 forbi Lillehammer ikke må stoppes av hensyn til utviklingen. Argumentene er tilsynelatende gode. De omhandler trafikksikkerhet, E6 som arbeidsplass, fremkommelighet og fremsnakking av 4-felts veier med midtdeler.

Miljøpartiet de Grønne ønsker god dialog med næringslivet, og vi ønsker å tilrettelegge for gode betingelser for verdiskaping i Innlandet. Derfor vil vi ha godt bredbånd i hele Innlandet. Derfor ønsker vi å sette av mer midler til vedlikehold og trafikksikring av veiene våre og derfor vil vi jobbe aktivt for å tilrettelegge for godstransport på jernbane.

Dersom E6-utbyggingen nå stopper opp, så er det ikke fordi noen ønsker å stoppe utviklingen. Det er fordi vi er inne i en utvikling som må snu: Nedbygging av sårbar og sjelden natur må stoppe. Nedbygging av matjord må stoppe. Selv i naturrike Norge, har vi ikke overflod av alle typer natur. Og vi har definitivt ikke overskudd av verdifulle matjordressurser. Traseer for nye veier må minimere tap av natur og matjordressurser, og definitivt ikke planlegges der de åpenbart ikke skal legges: over naturreservater.

Fremtiden bygges ikke ved å bygge ned livsgrunnlaget vårt. Du blir ikke mett av det som vokser på asfalt.

Karina Ødegård, stortingskandidat i Oppland for MDG