Skjalg Ulset rundet av innlegg om den fortsatt omstridte Dronningsetra med «sterk» konklusjon: «Vi må stå sammen for å kjempe mot forgubbing og avfolkning.» Med den fikk han klart fram at det er «forgubbing og avfolkning» som er den virkelige trusselen mot Skåbu som lokalsamfunn. Med ordene «vi må stå sammen» fikk han dessuten fram at det med strid om også små saker – som merking av stier mellom Skåbu og Sjodalen – kan bli avvikling i stedet for utvikling av Skåbu som lokalsamfunn!

I tidligere innlegg nevnte undertegnede at de første turistene til Jotunheimen valgte Gausdal-Espedalen-Skåbu-Sikkilsdalen som adkomst dit, i stedet for lengre veg via Vinstra, Sjoa eller Otta. Å «gjenopprette» denne mer direkte adkomsten til Jotunheimen, er mulighet som skåbyggingene – og flere kommuner – kan gripe, eller miste! Skilting mot Skåbu – «frå ælle kante» – er vel og bra; men det trengs nok også vegbygging!

Anleggsveger og seterveger ble «spleiset» sammen til forbindelsen Skåbu-Bygdin. Den kalles Jotunheimvegen; men den har mindre trafikk enn flere andre adkomstveger til det fjellområdet. Muligens fordi den er i lengste laget, når strekningene Vinstra-Skåbu og Valdresflya regnes med.

Går det an å etablere godt brukbar ny adkomstveg til den vestre delen av Gausdal, Espedalen og Skåbu, sørfra? Da må det vel bygges 10-12 km ny veg fra E6 i Vingrom sør for Lillehammer, med jevn og liten stigning langs Rinda til eksisterende bygdeveg oppe i Saksumdalen. Går det også an å «flytte» Espedalsvegen fra østsiden til sørsiden av Olstappen, så det blir kryss med veger i 4 retninger sørøst for Slangen i Skåbu?

Det er en skarve vegforbindelse fra Skåbu, gjennom den lange Murudalen til Leirflata i Sel kommune, og videre til Randsverk i Vågå. Kan det bli aktuelt å oppgradere denne forbindelsen, som videreføring av adkomstveg sørfra til Skåbu? Kan det også bli aktuelt å supplere kort vegstrekning østover og bratt ned til Vågåvatnet, med lengre ny strekning vestover, med tilsvarende mindre fall, og som blir noe kortere for trafikken til/fra Lom?

Blir det «kjekt å ha» en alternativ forbindelse mellom Mjøsområdet og Ottadalen, noen dager i året med ekstra stor (turist)trafikk på E6 mellom Vingrom og Otta?

Jo Heringstad, Ås