Regjeringa satte i 2018 ned det såkalte Rusreformutvalget, som fikk i oppgave å legge fram forslag til ei «rusreform». I reforma skulle såkalt avkriminalisering av narkotikabruk være et bærende tiltak.

Utvalget la fram forslaget sitt i desember 2019, og et flertall gikk bl.a. inn for at bruk og besittelse av mindre kvanta av alle typer narkotika avkriminaliseres, og at dagens straffereaksjoner for bruk og besittelse erstattes av en samtale med en kommunal rådgiver.

Det er verdt å merke seg at det som utvalget betegner som mindre kvanta kan være opp til 15 gram hasj, som er 40 brukerdoser, eller opp til 5 gram heroin. Dette er ikke mindre mengder!

Det skal heller ikke få noen konsekvenser for misbrukeren om han/ho ikke møter opp til samtale.

Det kan ikke være tvil om at dette er ei sterk liberalisering av dagens lovverk og praksis, og vil oppfattes av mange unge som at nå er narkotika lovlig. Dette er ei svært farlig utvikling, – unge folk vil fort kunne bli vanebrukere, og etter hvert avhengig av stadig sterkere stoffer og større doser.

Hvordan skal vi kunne forklare ungdom at narkotika er ei livsfarlig gift for kroppen, samtidig som de leser og hører at slik bruk ikke lenger er straffbart?

Statsadvokat Erik Førde sier at «avkriminalisering er ei gavepakke til dem som står bak organisert narkotikaomsetning». En slik praksis vil også gjøre det svært vanskelig for politiet, – hvordan skal de på stående fot skille mellom «store og små kvanta»?

Det kan sies mye om at dagens politikk ikke er god nok, men en løser ikke dette ved å gjøre arbeidet til dem som hver dag lever med følgene av misbruk i nærmiljø og familie enda vanskeligere.

Jeg mener dette er et dramatisk forslag som bør avvises, og jeg blir enda mer sikker på det når jeg hører Unge Venstre-leder Hansmark og Venstres egen tåkelur, Carl Erik Grimstad lovprise det.

Innstillinga skal nå ut på høring, da er det om å gjøre å melde seg på, folkens. Vi kan ikke gi F i ungdommen vår bare fordi mikropartiet Venstre skulle få en seier i regjeringa.

Gunnar Tore Stenseng, Nord-Fron