Onsdag 1. april sviktet Ap, Sp og de andre partiene i utvalget for samferdsel i Innlandet bilistene og sine egne ordførere. Alle partier, bortsett fra Frp, stemte for bom på sideveiene til E6 og Rv3/25. I tillegg stemte de for å øke bomtakstene for E6 i Gudbrandsdalen.

At alle partier stemte for bompenger og at Frp er det eneste partiet som stemte mot bompenger, er dessverre ikke overraskende. Men siden det var enighet i Granavold plattformen om at vi ikke skal ha bom på sideveiene, var det overraskende at Høyre stemte for. Heldigvis så har partiet signalisert at de kan komme til å stemme mot bom når saken skal opp til ny behandling i fylkesutvalget.

Ap og Sp har dessverre alltid vært for bompenger. Men siden både Ap og Sp har flere ordførere som klart og tydelig har sagt nei til bom på sideveiene, så hadde jeg faktisk trodd at fylkespolitikerne i Ap og Sp lyttet til sine lokalpolitikere og spesielt til sine ordførere.

Der tok jeg kraftig feil. Det er oppsiktsvekkende at dyktige og godt profilerte ordførere, som Anita Ihle Steen og Arne Fossmo fra Ap og Marte Tønseth og Ole Muriteigen fra Sp, blir fullstendig ignorert og overkjørt av sine partikollegaer i Innlandet fylkesting. Enten har ikke alle disse ordføreren tyngde internt i eget parti eller så er vi vitne til en skremmende partikultur og en maktarroganse fra ledelsen i Ap og Sp som vi heldigvis ikke har i Frp.

Sp er et parti som sier det er opptatt av lokaldemokratiet. Det er tydelig at Sp snakker med to tunger, for i denne saken om bompenger så overkjørte partiet lokaldemokratiet fullstendig.

Ap er et parti som er kjent for å bruke partipisken for å tvinge sin folkevalgte til å stemme med ledelsen. Det er tydelig at pisken må ha vært ekstra hard i denne saken for t.o.m. mangeårige lokalpolitiker og ordfører i Ringebu, Erik S. Winther, lot seg piske på plass. At Winther har blitt taus og snill som en liten pus, er oppsiktsvekkende. For om det er noen politikere som virkelig er tydelige og tøffe og ikke er redd for å tale «Roma» og makteliten midt imot, så er det Winther.

Tirsdag 21. april er det møte i fylkesutvalget. Da skal bomsaken opp til ny behandling og det åpnes for omkamp. Frp håper ordførerne og lokalpolitikerne i Ap og Sp mobiliserer bredt og sørger for at sine kollegaer i fylkesutvalget sier nei til bompenger og ikke enda en gang overstyrer grasrota og dolker sine egne og bilistene i ryggen.

Tor Andre Johnsen, stortingsrepr. og bompolitisk talsperson (Frp)