Alle kommuner i Innlandet har fått tilbud om penger til å bygge dagsturhytte. Innlandet fylkeskommune vil stimulere lokalt friluftsliv med det man kaller et «lavterskeltilbud», og 25 kommuner har så langt sagt ja til opplegget.

To og et halvt år har det gått siden fylkeskommunen startet dette friluftsliv- og folkehelsetiltaket. I Øyer har de nå bestemt seg for å takke nei. Anstrengt kommuneøkonomi gjør det vanskelig å prioritere en kommunal egenandel til prosjektet, og kommunen ser seg heller ikke råd til å ta ansvar for årlig vedlikehold.

Noen gaver er kostbare. Noen gaver bør man takke nei til, slik Øyer her har gjort. Den økonomiske begrunnelsen til en kommune som leter etter alle muligheter for å spare, holder i massevis. Men også kommuner som har de pengene Øyer mangler, bør tenke grundig på om dette er riktig ressursbruk.

– På et vis er det ikke dette Øyer mangler, sier ordfører Jon Halvor Midtmageli om dagsturhytta. Er det dette andre kommuner i Gudbrandsdalen mangler, spør vi. For dette er ikke rause gaver fra fylkeskommune til kommuner, men et fylkeskommunalt forsøk på å fortelle kommunene hva de trenger for å få folk ut i skog og mark. Hvis det koster en kommune 70.000 kroner å ta vare på denne «gaven» hvert eneste år i tida som kommer, betyr det 70.000 kroner mindre å rutte med til andre formål. Som for eksempel andre, enkle tiltak for friluftsliv.

Mange kommuner kan helt sikkert gjøre mer for å stimulere både egne innbyggere og fritidsinnbyggere til mer uteaktivitet. Framfor å binde både investeringsmidler og framtidige driftsmidler til det fylkeskommunale hyttekonseptet, bør kommuner flest stimulere de gode krefter som kjemper mot gjengroing av stier og turområder. De kan, for eksempel, bruke penger på enkle tiltak som merking, skilting og ressurspersoner som viser at de klarer å motivere sofasliterne blant oss.