Nylig var Nei til EU ute i GD og foreslo nok en gang fjerning av EØS-avtalen. Nei-siden har tydeligvis ikke forstått viktigheten av denne avtalen, og konsekvensene det vil ha for nordmenn om den skulle fjernes.

Takket være EØS består flere tusen arbeidsplasser og hundrevis av hjørnesteinsbedrifter. EØS åpnet for handel med resten av Europa, noe Norge har nytt svært godt av.

80 prosent av Norges eksport gikk i 2019 til EU. Det er ingen tvil om at å trekke Norge ut av EØS vil være katastrofalt for den norske økonomien og flere tusen norske arbeidstakere. Norge har en råvarebasert økonomi, noe som gjør oss avhengig av markedstilgangen til et større marked.

I tillegg til at EØS er bærebjelken i norsk økonomi, sikrer den unike muligheter til studenter som meg. Gjennom studieløpet mitt får jeg muligheten til å studere i hele Europa, noe jeg ikke hadde fått om Nei siden fikk bestemme.

I tillegg til unike studiemuligheter, sikres også tilgangen til å arbeide og bosette seg i Europa, uten store hindringer. Som arbeidstaker i Europa kan du blant annet også nyte godt av arbeidsrettigheter som arbeidstid, ferie og personvern som er styrket gjennom EØS.

Til slutt må vi ikke glemme at vi står ovenfor en klimakrise. Klimakrisen kjenner ingen landegrenser, og dermed bør ikke politikken gjøre det heller. Klimakrisen krever internasjonale forpliktelser og internasjonalt samarbeid, noe EØS bidrar stort med.

EØS sikrer enormt mange fordeler. Den er bærebjelken i vår økonomi, sikrer studenter unike muligheter, gir folk og arbeidstakere mulighet til å reie rundt i Europa uten hindringer, den bidrar til å løse klimakrisen, og mye mye mer. Jeg håper Nei siden begynner å se lenger enn til kommunegrensen sin, og ser viktigheten til Europa for Norge.

Kajsa Kirkhus, leder Ringsaker Venstre