Da ny E6 ble lagt i tunnel gjennom Sør-Fron så tror jeg at grunnen var å skåne kulturlandskapet, i tillegg til våtmarksområder. Nå er det forslag om å legge ny kraftlinjetranse utenom våtmarksområdene. Forslaget, slik det ble presentert i GD, vil føre til betydelig inngrep i skog- og kulturlandskapet i bygda.

Kraftlinjetraseen vil bli synlig og veldig skjemmende fra alle steder i bygda. Et kraftlinjespenn over Fossådalen i Søre Lia vil framstå som veldig skjemmende. Anbefaler en biltur fra Tretten til Gausdal for dem som vil se et skrekkeksempel på kraftlinjespenn. Det spennet er veldig skjemmende i den ellers så fine jordbruksbygda. Et par eksempler på kraftlinjetraseer rundt Balberkampen/Gropmarka i Lillehammer kan også besøkes for å se hvor ødeleggende det kan være.
 

Det er et paradoks at nye E6 ble lagt i tunnel for å skåne kulturlandskapet, mens en ny kraftlinjetrasé på 26 meters bredde skal pløye seg gjennom skog- og landbruksområder. Hvor er helhetstenkningen?
Strøm må vi ha og dermed kraftlinjer, det forstår jeg. Men jeg er enig med Arne Prestløkken i å ruste opp eksisterende trase, den er ikke så iøynefallende.

Hvis verdiene av våtmarksområdene er større enn verdiene av kulturlandskapet hvor folk bor, ja så ta merkostnaden med jordkabel. Eller kanskje kan en legge kabel i elveløpet. Sjøkabler er blitt lagt i over hundre år, så teknologisk bør det ikke by på store utfordringer.
Motargumentene fra kraftbransjen blir vel at det blir dyrt og kundene får regninga, men det argumentet kommer alltid.
 

Sør-Fron er en fin jordbruksbygd som er kjent for sitt flotte kulturlandskap. Er ikke det verd å ta vare på uten skjemmende kraftlinjetrasé, eller er det bare elementer av kulturlandskap rundt Dalegudbrandsgard og Sør-Fron kirke som det er verdt å ta vare på?