Gå til sidens hovedinnhold

Nei til SIAN, ja til et mangfoldig fellesskap!

Artikkelen er over 1 år gammel

leserinnlegg

Arbeidslivet er en viktig, arena for integrering og tilhørighet i det norske samfunnet.

Vi i fagbevegelsen må gå foran i kampen mot hatefulle ytringer, og ta kampen mot diskriminering og rasisme.

Når den muslimfiendtlige organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) kommer for å demonstrere på Hamar den 12. september, står vi sammen mot deres hatefulle retorikk.

Våre medlemmer skal vite at de har vår støtte uavhengig av deres etnisitet, livssyn, opprinnelse, funksjonsevne, alder, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.
Den kollektive arbeideridentiteten styrker og forener oss i kampen for like rettigheter i arbeidslivet og i samfunnet, og imot de kreftene som forsøker å splitte oss.

Medlemmene våre yter tjenester til folk uten å gjøre forskjell på hvor de er fra eller hvilken religiøs tilhørighet de måtte ha. Vi skal stå på for at det fortsatt skal være slik; at folk har de samme rettigheter og muligheter i samfunnet generelt og i arbeidslivet spesielt, uten å bli utsatt for diskriminering, trakassering eller forskjellsbehandling.

Norge har hatt en økt tilslutning til høyreekstreme holdninger de siste årene, og har opplevd flere hendelser med vold, drap og terror. På NRKs Debatten tok SIANs leder til orde for å deportere nordmenn fra landet pga. deres tro. Dette tar en samlet fagbevegelse avstand fra.

Vi slutter oss til den tverrpolitiske motmarkeringen, og oppfordrer andre forbund til å komme og vise sin fane på Stortorget på Hamar 12. september.

Olav Neerland, leder,
Fellesorganisasjonen Innlandet

Helene Harsvik Skeibrok, leder
Fagforbundet Innlandet