SVs Karin Andersen argumenterer i GD for å skrinlegge veiprosjekt, øke bompengene i byene og øke bilavgiftene. Frp vil anbefale det motsatte. Infrastrukturen i landet vårt har vært forsømt under mange regjeringer. Nå har satsingen på infrastruktur fått et betydelig løft. Vi bør fortsatt bygge bedre veier i landet vårt, ikke gå tilbake til forfall og mer kø. Samtidig mener Frp at infrastruktur bør finansieres over statsbudsjettet, og vi ser at folk flest støtter oss. Stortinget bør nå lytte.

La oss se litt på argumentene SV presenterer. Det er riktig at SV jevnt og trutt argumenterer mot å bygge bedre veier. I deres alternative statsbudsjett har de foreslått å kutte veibevilgningene med over 5 milliarder kroner - og det bare i 2019. Slikt gir ikke mer penger til vedlikehold og utbedringer, det gir mindre. Men det er akkurat slikt vi kjenner igjen SV og rødgrønn politikk - i samtlige år AP/SP/SV styrte landet, så forfalt veinettet nasjonalt. De brukte så lite på vedlikehold at veiene ble dårligere år for år. Nå har det snudd, og forfallet går gradvis ned.

I tillegg har SV foreslått å øke bompengeandelene i eksisterende veiprosjekt. Dette har de foreslått i statsbudsjettet hvert år, samt i Nasjonal Transportplan. SV har også foreslått å øke bilavgiftene. I tillegg har SV stått i fremste linje for å omringe byene våre med bomringer, fordi deres lokalpolitikere ikke vil prioritere infrastruktur over egne budsjetter men i stedet sende hele regningen til bilistene. Kun Frp har stemt mot bomringene i alle disse byene. Og vi må huske at det er primært rundt de største byene at vi nå har veksten i antall bomstasjoner, ikke rundt i landet forøvrig. Med SV ville det altså ikke blitt lavere bompenger, men høyere. Det ville blitt dårligere veier, ikke bedre.

Så har SV rett i at bompengenivået har økt. Det er Frp dessverre alene om å ville gjøre noe med på Stortinget. Vedtak om bompenger skjer ikke fordi Frp sitter i regjering, men fordi Frp ikke har fått tilstrekkelig gjennomslag for Frps politikk. La meg riktignok minne om at Frp har vunnet en del slag. De siste årene har rundt 40 veiprosjekt fått økt de statlige bevilgningene, slik at bompengene kan reduseres/avsluttes raskere. Det gjelder også veiprosjekt i Innlandet. I tillegg er bomstasjoner blitt fjernet opptil 15 år før tiden i rundt 10 prosjekt, fordi Frp har fått gjennomslag for å slette gjeld.

Samtidig har Frp og regjeringen tapt en del bompengeslag i Stortinget. I 2015 valgte stortingsflertallet (AP, SV, SP, KrF, V) å stoppe foreslåtte bompengekutt i bompengereformen. Så når SV later som om Frp ikke har prøvd å kutte bompenger, så er det rett og slett feil. Frp har prøvd, men Stortinget har mange ganger aktivt stoppet oss. Når folk nå viser sin misnøye med bompenger, så er det freidig av SV å gi Frp skylden når det er SV, AP, SP og de øvrige partiene som har utgjort flertallet og stoppet mange bomkutt.

Likevel, bilistene har fått mye igjen for at Frp har sittet i regjering siste 5,5 år. Gjennom våre forhandlinger har bevilgningene til infrastruktur økt betydelig, deriblant er vedlikehold mer enn doblet. Vi har endret måten man bygger vei, slik at prosjektene dekker lengre strekninger, blir billigere pr meter og man får mer for pengene. SVs løsning er å bygge stykkevis og delt, men det gir mindre vei for pengene. Og med Frp i regjering betaler bilistene mindre inn i statskassen enn før. Aftenposten kunne nylig melde at bilistene i dag betaler over 10 milliarder kroner mindre til staten sammenlignet med 2013. Selv om bompengene har økt, så har øvrige bilavgifter (engangsavgift, årsavgift, omregistreringsavgift) blitt redusert langt mer. Det gir en bedre balanse mellom det bilistene får og det de betaler inn.

Frp vil fortsette vår kamp mot bompenger, rett og slett fordi det er en kostbar og urettferdig måte å finansiere veiene våre på. Vi ønsker at infrastruktur sees på som en investering som bør tas over statsbudsjettet. Økte bevilgninger, bedre prosjekt og lavere avgifter viser at Frp har utgjort en positiv forskjell i regjering. Kampen mot bompenger har vi derimot ikke vunnet, men kampen skal vi fortsette.

Les også: Frp vedtar nye bompengeprosjekter og gråter krokodilletårer

Les også: Bomkampen Erna Solberg står fast i