Nekter eierne konsesjon på garden – nå må de selge

Fylkesmannen i Innlandet mener det er riktig å nekte eierne av garden Opheim i Gausdal konsesjon. De har frist til 1. november for å overdra eiendommen til noen som kan få konsesjon.