Den amerikanske presidenten mener at prisen er vel fortjent.

– Nobelkomiteen tok den rette beslutningen ved å ønske velkommen den utrettelige innsatsen han har gjort for å bringe en rettferdig og vedvarende fred til Colombia, sier Obama.

– Denne prisen er en anerkjennelse av president Santos' stødige og modige lederskap gjennom år med vanskelige forhandlinger.

Flere reagerte med undring da Nobelkomiteen i 2009 valgte å gi fredsprisen til Obama, bare måneder etter at han ble innsatt som president.

Årets fredspris, som ble kunngjort fredag, var også overraskende. Flere har reagert på at den ikke ble delt mellom regjeringen og den andre parten i fredsforhandlingene, FARC-geriljaen. I tillegg ble prisen delt ut kun dager etter at det colombianske folket stemte ned fredsavtalen som Santos hadde forhandlet fram.

– Den demokratiske avstamningen denne uken er en påminnelse om at det fortsatt gjenstår arbeid for å oppnå den framtiden som president Santos og så mange innbyggere anstrenger seg for, sier Obama.