Gå til sidens hovedinnhold

Noen får en tung høst

gd mener


Nortura har gjort
en god jobb med å ivareta ansatte som for noen måneder siden fikk beskjed om at slakteriet på Otta skulle legges ned. Noen er i arbeid hos nye arbeidsgivere, andre fortsetter på et eller annet vis i Norturas tjeneste. Arbeidet med å få i gang produksjon av hundemat er i gang, og nå venter de fleste på at Nortura skal slippe nyheten om hva annet de skal drive med på Otta.

Det kunne vært verre. De fleste trodde faktisk at det ville bli verre. Både Nav og berørte arbeidstakere omtaler Nortura sin innsats for de ansatte som god. Det gir det håp om at en del av de sår som oppsto sist vinter etter hvert vil gro.

Statusrapporten viser at de fleste av de direkte berørte har fått annet arbeid å gå til, gir en liten pustepause. Samtidig er det ingen tvil om at hele arbeidsmarkedsregionen i norddalen preges av usikkerhet, og for noen blir dette en tung høst.

Sel kommune har søkt om å bli omstillingskommune. Slik status betyr at staten bidrar med midler i en prosess som skal ende med flere nye arbeidsplasser. Det faktum at ledighetstallene i norddalen ikke er riktig så dramatiske som vi kunne fryktet, reduserer ikke behovet for statlig hjelp til å skape ny aktivitet i arbeidsmarkedsregionen. Og det er regionen det handler om, vel så mye som Sel kommune og regionsenteret Otta.

Vil vil gjerne se en debatt om hva mer enn statlige penger vi trenger

Det går fortsatt en drøy måned før spørsmålet om omstillingsstatus blir avklart. Mens vi venter, vil vi gjerne se en debatt om hva mer enn statlige penger vi trenger.

Politikerne i Sel fikk «så hatten passet» da de denne uka avslo konsesjon på en skoghandel, og kritikk for å ha tillatt fradeling av dyrka mark fra en gard mange mener fortatt burde være et selvstendig bruk. Sel og nabokommunene bør meisle ut noen tydelige mål, og fatte noen vedtak som ikke skaper tvil om verken hvor man vil eller hva man vil.

Etter Nortura: En av dem har fortsatt ikke jobb – Nav bekymret for høsten

Kommunen er i en historisk krevende situasjon – nå ber de innbyggerne om hjelp

Det siste året har Pål Kristian (39) fått kreft og korona. I går ble arbeidsplassen hans lagt ned

Målet er ikke å bli millionærer, men å sikre oss jobb og kunne bo og leve her